Giải dùm mình câu đố này với Số này là ngỗng bạn ơi Số này là trứng cạnh nơi ngỗng nằm Số này hai gạch song song Là ngày hội

Giải dùm mình câu đố này với
Số này là ngỗng bạn ơi
Số này là trứng cạnh nơi ngỗng nằm
Số này hai gạch song song
Là ngày hội lớn cùng trong dịp nàyViết một bình luận

Câu hỏi mới