Giải nghĩa từ chạy, xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển 1. Bé chạy lon ton trên sân 2. Đồng hồ chạy đúng giờ 3. Dân làng khẩn tr

Giải nghĩa từ chạy, xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển
1. Bé chạy lon ton trên sân
2. Đồng hồ chạy đúng giờ
3. Dân làng khẩn trương chạy lũ

2 bình luận về “Giải nghĩa từ chạy, xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển 1. Bé chạy lon ton trên sân 2. Đồng hồ chạy đúng giờ 3. Dân làng khẩn tr”

 1. Nghĩa của từ chạy: Di chuyển nhanh bằng chân.
  Còn nghĩa chuyển và nghĩa gốc thì đây nha.
  Câu: Bé chạy lon ton trên sân là nghĩa gốc.
  Câu: Đồng hồ chạy đúng giờ là nghĩa chuyển.
  Câu: Dân làng khẩn trương chạy lũ là nghĩa chuyển.
  Cho mình xin lỗi nhiều nếu câu trả lời sai ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới