giúc với ạ chiêu phải nộp rồi ạ Đọc đoạn sau và trả lời: Bà kiến đã gì, một mình ở tron cái tổ nhỏ dưới mô đất , vừ chật hẹp,

giúc với ạ chiêu phải nộp rồi ạ
Đọc đoạn sau và trả lời:
Bà kiến đã gì, một mình ở tron cái tổ nhỏ dưới mô đất , vừ chật hẹp,vừa ẩm ướt . Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ . Đàn kiến con đi tha mồi,qua nhà bà kiến , nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm:
-Bà ơi,bà làm sao mà kêu rên vậy ?
– Ôi cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất !Nhà bà ở đây ẩm ướt , thiếu ánh nắng khó chịu lắm các cháu ạ!
Đàn kiến vội nói :
Thế thì để chúng cháu đưa bà đi sưởi nắng nhé!
Một con kiến đầu đàn chỉ huy đàn kiến con, tha về một chiếc lá đa vàng mới rụng. Cả đàn xúm vào dìu bà ngồi lên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Bà kiến cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu….
1. Đoạn trích trên sử dụng thành công biện pháp tu từ nào ? Nêu tác dụng của biện pháp ấy?
2. Em học tập được gì qua hành động của đàn kiến con?
Ai trả lời nhanh nhất sẽ cho hay nhất nha!Viết một bình luận

Câu hỏi mới