giúp vs ạ:< $Phiếu$ $1.$ : Điền vào dấu “……….” để hoàn thành khái niệm về truyền thuyết. – Truyền thuyết là ……

giúp vs ạ:<
$Phiếu$ $1.$ : Điền vào dấu “……….” để hoàn thành khái niệm về truyền thuyết.
– Truyền thuyết là ……….. kể về ……… thường có yếu tố ………. Thể hiện ………… của nhân dân đối với ……….. đó.

2 bình luận về “giúp vs ạ:< $Phiếu$ $1.$ : Điền vào dấu “……….” để hoàn thành khái niệm về truyền thuyết. – Truyền thuyết là ……”

  1. Ta có thể điền như sau : 
    Truyền thuyết là ….loại truyện dân gian……. kể về …các phong tục, tập quán, các nhân vật lịch sử…… thường có yếu tố ….kì ảo,, phóng đại, thần kỳ…… Thể hiện …thái độ và cách đánh giá..……. của nhân dân đối với ……các sự kiện và nhân vật lịch sử….. đó.

    Trả lời
  2. – Truyền thuyết là text{Thể loại truyện dân gian} kể  về text{các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ} thường có yếu tố text{tưởng tượng kì ảo}. Thể hiện text{thái độ và cách đánh giá} của nhân dân đối với text{các nhân vật và sự việc được kể} đó.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới