“Hạt thóc ngoan” Những hạt thóc bé nhỏ Vừa nứt nanh nảy mầm Ruộng bùn mẹ trang phẳng Gieo vàng dưới nắn xuân Vụt

“Hạt thóc ngoan”
Những hạt thóc bé nhỏ
Vừa nứt nanh nảy mầm
Ruộng bùn mẹ trang phẳng
Gieo vàng dưới nắn xuân
Vụt lớn thành cây mạ
Theo tay lúa thẳng hành
Đợi mưa và sấm gọi
Là phất cờ rất nhanh
Đồng xanh thưm nắng gió
Mồ hôi cha trên đồng
Hạt thóc thành cây lúa
Cả thảm vàng trĩu bông
Ơi hạt thóc bé nhỏ
Vượt những chặng đường xa
Từ đôi tay của mẹ
Bao cổng trời mở ra
(Bảo Ngọc)
Câu 4: Viết đoạn văn ngắn không quá 10 dòng (câu) nêu cảm nhận của em về bài thơ.
Viết một bình luận