Hãy kể về trải nghiệm của em ( lần đầu tiên trồng cây dâu , ở thành phố ) ngắn thôi ạ , cỡ tầm một trang rưỡi thôi và hay ạ

Hãy kể về trải nghiệm của em
( lần đầu tiên trồng cây dâu , ở thành phố ) ngắn thôi ạ , cỡ tầm một trang rưỡi thôi và hay ạ
Quan trọng là ko chép mạngViết một bình luận

Câu hỏi mới