Hãy sáng tác một bài thơ lục bát ( ngắn thui nhé ) xàm cũng được ^ ^ ^

Hãy sáng tác một bài thơ lục bát
( ngắn thui nhé ) xàm cũng được
^ ^
^Viết một bình luận

Câu hỏi mới