hãy tìm hình ảnh hoặc chi tiết cho thấy phép màu trong bài thơ bàn tay mẹ và nhưng đoạn nào cho thấy sự hi sinh của người mẹ

hãy tìm hình ảnh hoặc chi tiết cho thấy phép màu trong bài thơ bàn tay mẹ và nhưng đoạn nào cho thấy sự hi sinh của người mẹ dành cho con! cảm ơn !

1 bình luận về “hãy tìm hình ảnh hoặc chi tiết cho thấy phép màu trong bài thơ bàn tay mẹ và nhưng đoạn nào cho thấy sự hi sinh của người mẹ”

  1. Những hình ảnh chi tiết thể hiện phép màu từ tay mẹ:
    • Bàn tay mẹ- chắn mưa 
    • Bàn tay mẹ- chặn bão
    • Bàn tay mẹ- thức một đời, dù bể cạn đá mòn vẫn còn hát ru

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới