Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham g

Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham gia

1 bình luận về “Hãy tóm tắt tiến trình diễn ra hội Gióng bằng một bảng với các nội dung: thứ tự, thời gian, không gian, sự kiện, người tham g”

 1. 1/3 đến 5/4 âm lịch
  Chuẩn bị lễ hội: Rước cờ tới Đền Mẫu, rước cơm chay đền Thượng
  6/4
  Bắt đầu lễ hội
  8/4
  Rước nước từ đền Hạ về đền Thượng9/4
  Múa hát thờ, hội trận và lễ khao quân diễn ra ở đền Thượng
  10/4
  Lễ duyệt quân, tạ ơn Thánh
  11/4
  Lễ rửa khí giới
  12/4
  Lễ rước cờ báo tin thắng trận với trời đất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới