Hình tượng Thánh Gióng thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

Hình tượng Thánh Gióng thể hiện ước mơ gì của nhân dân?

2 bình luận về “Hình tượng Thánh Gióng thể hiện ước mơ gì của nhân dân?”

  1. Truyện thánh gióng thể ước mơ:
    Hiện thực:Tình yêu nước,sự đoàn kết của nhân dân ta
    Ươc mơ:Niềm tin của nhân dân luôn có một người anh hùng phi thường đứng ra bảo vệ nhân dân

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới