huhuhu chắc ko ai lm đc bai này viết văn sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

huhuhu chắc ko ai lm đc bai này
viết văn sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

1 bình luận về “huhuhu chắc ko ai lm đc bai này viết văn sự kiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975”

  1. Ý nghĩa ngày 30/4: Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.
                    Nêu ý nghĩa là được phải ko bn

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới