I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: (5.0 điểm) Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: Bao nhiêu khổ cực cam go Đời cha chở nặng chuyến đò gi

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: (5.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Bao nhiêu khổ cực cam go
Đời cha chở nặng chuyến đò gian nan!
Nhưng chưa một tiếng thở than
Mong cho con khỏe, con ngoan vui rồi
Cha như biển rộng, mây trời
Bao la nghĩa nặng đời đời con mang!
(Ngày của Cha – Phan Thanh Tùng)
câu 1: Qua cách viết của tác giả trong đoạn thơ trên em nhận thấy những tình cảm nào người cha dành cho conViết một bình luận

Câu hỏi mới