I. Phần đọc – hiểu : Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới: Vì con mẹ khổ đủ điều Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn C

I. Phần đọc – hiểu : Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con..
(Mẹ ốm, Trần Đăng Khoa)
Câu 1: Bài thơ được làm theo thể thơ gì? Phân tích cách gieo vần, ngắt nhịp, thanh điệu của 6 câu thơ trên?
Câu 2: Nêu nội dung của khổ thơ trên?
Câu 3: Trong hai câu sau từ mắt là từ đồng âm hay đa nghĩa?
a. Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
b. Quả na mở mắt.
Câu 4: Câu thơ Mẹ là đất nước, tháng ngày của con sử dụng biên pháp tu từ gì? Có ý ghĩa gì?
Câu 5: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về khổ thơ trên.
ai làm nhanh mk cho 5 sao và timViết một bình luận

Câu hỏi mới