Kể tên một vị anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hoặc đế quốc Mỹ của nhân dân ta trong thế kỷ XX và cho biết

Kể tên một vị anh hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hoặc đế quốc Mỹ của nhân dân ta trong thế kỷ XX và cho biết người anh hùng ấy có chiến công nào nổi bậtViết một bình luận

Câu hỏi mới