không chép mạng và không chép của ngươi khác viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau : Đời

không chép mạng và không chép của ngươi khác
viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau :
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn chuyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

1 bình luận về “không chép mạng và không chép của ngươi khác viết đoạn văn khoảng 5 – 7 câu nêu cảm nhận của em về đoạn thơ sau : Đời”

  1.        Bài thơ đã nói nên tình yêu thương con người. Vì giờ đây ông cha ta không còn. Cha chỉ có thể ở trong những quyển truyện cổ mà thôi. Đời cha ông với đơi tôi như con sông và chân trời đã xa, xẽ mãi mãi không bao giờ còn nữa. Mai đây con lớn khôn chim không còn biết nói cây chỉ còn là Cây thôi khi chúng ta đã lớn khôn rôi sẽ không còn những đó nữa
    Chúc bạn may mắn 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới