Làm thế nào một cỗ máy thời gian có thể thay đổi thế giới hoặc tương lai?

Làm thế nào một cỗ máy thời gian có thể thay đổi thế giới hoặc tương lai?Viết một bình luận

Câu hỏi mới