Lặp dàn ý 1. Kể về 1 lỗi lầm. 2. Kể về buổi lễ khai giảng 3. Kể về 1 kỉ niệm

Lặp dàn ý
1. Kể về 1 lỗi lầm.
2. Kể về buổi lễ khai giảng
3. Kể về 1 kỉ niệmViết một bình luận

Câu hỏi mới