Lập dàn ý chi tiết cho đề văn sau: một số học sinh cho rằng việc trực nhật vệ sinh là việc làm của các bác lao công. Hãy nêu

Lập dàn ý chi tiết cho đề văn sau: một số học sinh cho rằng việc trực nhật vệ sinh là việc làm của các bác lao công. Hãy nêu suy nghĩ của em về vấn đề trên

1 bình luận về “Lập dàn ý chi tiết cho đề văn sau: một số học sinh cho rằng việc trực nhật vệ sinh là việc làm của các bác lao công. Hãy nêu”

Viết một bình luận