lập dàn ý về một trải nghiệm buồn hoặc trải nghiệm hoàn thiện bản thân ko chép mạng khi nại dừ tìm mấy bài ko chộ cấm chép mạ

lập dàn ý về một trải nghiệm buồn hoặc trải nghiệm hoàn thiện bản thân
ko chép mạng khi nại dừ tìm mấy bài ko chộ cấm chép mạng

1 bình luận về “lập dàn ý về một trải nghiệm buồn hoặc trải nghiệm hoàn thiện bản thân ko chép mạng khi nại dừ tìm mấy bài ko chộ cấm chép mạ”

 1.              Tham khảo               
  1. Mở bài
  – Giới thiệu về trải nghiệm khiến em nhớ mãi
  • Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi?
  • Đó là một trải nghiệm vui hay buồn?
  2. Thân bài
  – Giới thiệu chung về trải nghiệm đó:
  • Thời gian cụ thể xảy ra trải nghiệm (ngày nào/ mùa nào/ năm nào)
  • Không gian xảy ra trải nghiệm (trung tâm, lớp học, phòng ngủ, hồ bơi…)
  • Lúc xảy ra trải nghiệm, em đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và tham gia vào trải nghiệm của em?)
  – Kể lại các sự việc đã xảy ra trong trải nghiệm theo một trình tự hợp lí:
  • Trải nghiệm đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?
  • Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một trải nghiệm khó quên?
  • Em đã làm gì để giải quyết tình huống đó?
  • Kết quả của trải nghiệm đó là gì? (mặt tốt/ xấu)
  • Trải nghiệm đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?
  • Em có những suy nghĩ gì sau khi câu chuyện đó xảy ra?
  3. Kết bài
  – Nêu những ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân em:
  • Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? (quan trọng, khó quên…)
  • Trải nghiệm đó giúp em thay đổi bản thân như thế nào?
  .
  .
  .
  $#XoaiCuTePePonk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới