Lên ý tưởng hộ mik về viết kỉ niệm vs ng mà em yêu quý Cảm ơn

Lên ý tưởng hộ mik về viết kỉ niệm vs ng mà em yêu quý
Cảm ơn

2 bình luận về “Lên ý tưởng hộ mik về viết kỉ niệm vs ng mà em yêu quý Cảm ơn”

 1. 1. Mở bài
  Dẫn dắt, giới thiệu về kỉ niệm đáng nhớ: Kỉ niệm là điều vô cùng quý giá trong cuộc sống của con người. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ mãi kỉ niệm về…
  2. Thân bài
  Kỉ niệm đó xảy ra vào: Thời gian nào? Ở đâu? Cùng với ai?
  Kể lại diễn biến một cách chi tiết, theo trình tự rõ ràng (nguyên nhân, diễn biến, kết thúc)
  Cảm xúc, suy nghĩ của em sau đó.
  Thái độ, hành động, cuộc sống của em thay đổi ra sao?
  Từ sau sự kiện đó, mối quan hệ của em với mọi người, đặc biệt là nhân vật chính của sự kiện ra sao
  3. Kết bài
  Khẳng định lại giá trị của kỉ niệm đối với bản thân: Kỉ niệm giúp bản thân trưởng thành hơn, rút ra được thêm những bài học có giá trị
  19leminhngoc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới