Mình viết vậy có bị lạcd dề ko các bạn đề bài : hãy kể 1 trải nghiệm về 1 lần em giúp đỡ người khác Mình sẽ tóm tắt bài mình:

Mình viết vậy có bị lạcd dề ko các bạn
đề bài : hãy kể 1 trải nghiệm về 1 lần em giúp đỡ người khác
Mình sẽ tóm tắt bài mình:
Hôm nay bố mẹ mình ko có nhà. Mk có suy nghĩ sẽ tự làm việc giúp đỡ bố mẹ rồi mk kể các sự việc
Vạy có bị lạcd dề ko ạViết một bình luận

Câu hỏi mới