“Nằm trong tiếng nói yêu thương , Nằm trong tiếng Việt văn một đời .” – Có thể dùng từ ” nhớ thương ” thay cho từ “vấn vương

“Nằm trong tiếng nói yêu thương ,
Nằm trong tiếng Việt văn một đời .”
– Có thể dùng từ ” nhớ thương ” thay cho từ “vấn vương” được không?vì sao
* mn giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới