Nên dùng từ “qui định” hay “quy định” ạ mn ơi

Nên dùng từ “qui định” hay “quy định” ạ mn ơi

2 bình luận về “Nên dùng từ “qui định” hay “quy định” ạ mn ơi”

  1. Quy định: những nội quy, quy tắc… được đề ra và áp dụng trong tập thể, trong một nhóm nào đó.
    => Nên dùng từ “quy định” thay cho “qui định”, bởi “quy định” đúng với văn phong và mang tính chất trang trọng hơn.
    $#friendly$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới