nêu cảm nhận của em về nghệ thuật đoạn sau trong bài thơ Mo Cau ” Trở vàng rồi cái mo cau T

nêu cảm nhận của em về nghệ thuật đoạn sau trong bài thơ Mo Cau
” Trở vàng rồi cái mo cau
Tách rời thân mẹ , rụng vào tay em
Cho bà cắt chiếc quạt xinh
Cất bao ngọn gió ngon lành vào đây
Hương cây trái , mảnh vườn này
Phả vào tỏa ngát từ tay của bà . ”
( Mo cau – Trần Ngọc Hương )Viết một bình luận