Neu đặc điểm của truyện đồng thoại

Neu đặc điểm của truyện đồng thoại

2 bình luận về “Neu đặc điểm của truyện đồng thoại”

 1. Đặc điểm của Truyện Đồng Thoại :
  – Truyện Đồng Thoại là truyện được viết cho trẻ em
  – Có nhân vật thường là đồ vật hoặc con vật được nhân cách hóa
  – Các nhân vật vừa mang những đặc điểm vốn có của chúng mà còn mang đặc điểm của con người
  $@My$

  Trả lời
 2. $\\$@ Nêu đặc điểm của truyện đồng thoại.
  $\\$⇒ Là truyện dành cho trẻ em
  $\\$⇒ Nhân vật thường là loài vật, đồ vật được nhân hóa.
  $\\$⇒ Các nhân vật này mang đặc tính vốn có của đồ vật, loài vật vừa mang đặc tính của con người.

  $#Egg$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới