nếu ngữ văn bài viết tối đa 4 điểm mà mình chỉ viết thân bài và mở bài thôi thì mình được mấy điểm ạ ? gấp ạ 5sao+ctrlh

nếu ngữ văn bài viết tối đa 4 điểm mà mình chỉ viết thân bài và mở bài thôi thì mình được mấy điểm ạ ? gấp ạ 5sao+ctrlhViết một bình luận

Câu hỏi mới