Nêu tình huống và cốt truyện Thánh Gióng

Nêu tình huống và cốt truyện Thánh Gióng

1 bình luận về “Nêu tình huống và cốt truyện Thánh Gióng”

  1. Đời Hùng Vương thứ sáu, làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, phúc đức nhưng không có con. Một hôm bà vợ ra đồng ướm vào vết chân to, về nhà thụ thai. Mười hai tháng sau sinh cậu con trai khôi ngô. Lên ba tuổi mà chẳng biết đi, không biết nói cười. Giặc xâm lược, nhà vua chiêu mộ người tài, cậu bé cất tiếng nói yêu cầu vua sắm roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đánh giặc. Cậu ăn khỏe, lớn nhanh như thổi. Cả làng phải góp gạo nuôi. Giặc đến, chú bé vùng dậy, vươn vai biến thành tráng sĩ, giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt xông ra đánh tan giặc, roi sắt gãy tráng sĩ nhổ những cụm tre quật giặc. Tráng sĩ mình một ngựa, lên đỉnh núi cởi bỏ giáp sắt cùng ngựa bay lên trời. Nhân dân nhớ ơn lập đền thờ, giờ vẫn còn hội làng Gióng và các dấu tích ao hồ,…
    Anh
    During the sixth Hung King’s reign, Giong village had a husband and wife who were hardworking and virtuous but had no children. One day the wife went to the field to take care of her big foot and came home to conceive. Twelve months later, a handsome son was born. When he was three years old, he could not walk, could not speak or laugh. The enemy invaded, the king recruited talented people, the boy asked the king to buy iron rods, iron armor, and iron horses to fight the enemy. He ate well, grew up as fast as blowing. The whole village had to contribute rice to feed. When the enemy came, the boy got up, stretched his shoulders and turned into a warrior, iron armor, iron horse, iron whip rushed out to defeat the enemy, the iron rod broke and the warrior plucked bamboo clusters to fight the enemy. The hero, wearing a horse, went to the top of the mountain to take off his armor and fly to the sky. People are grateful to establish a temple, now there are still Giong village festivals and vestiges of ponds, lakes, etc.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới