Người đi theo gió đuổi mây Tôi buồn nhặt nhạnh tháng ngày lãng quên Em theo hú bóng kim tiền Bần thần tôi ngẫm triền miên thó

Người đi theo gió đuổi mây
Tôi buồn nhặt nhạnh tháng ngày lãng quên
Em theo hú bóng kim tiền
Bần thần tôi ngẫm triền miên thói đời
Viết doạn văn thể hiện cảm xúc bài trênViết một bình luận

Câu hỏi mới