những chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện thạch sanh có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung và nghệ thuật của truyện

những chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện thạch sanh có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung và nghệ thuật của truyện

1 bình luận về “những chi tiết hoang đường kì ảo trong truyện thạch sanh có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung và nghệ thuật của truyện”

 1. Tớ gửi bài
  Tác dụng: các chi tiết thần kì xây dựng lên biểu tượng về lòng yêu nước và sức mạnh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.
  Chúc cậu hc tốt nhé
  Nếu hay thì cho tớ xin ctlhn ạ
  #nguyenhuong 43

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới