Những dòng thơ: Đẽo cày theo ý người ta/ sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì gợi cho em liên tưởng đến thành ngữ nào? Giải thí

Những dòng thơ: Đẽo cày theo ý người ta/ sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì gợi cho em liên tưởng đến thành ngữ nào? Giải thích ngắn gọn ý nghĩa của thành ngữ đóViết một bình luận

Câu hỏi mới