Ơn cha mẹ như biển trời

Ơn cha mẹ như biển trời
Làm sao đong đếm giữa đời được đây?
Nuôi con khó nhọc tháng ngày
Sáng hôm tần tảo cấy cày đồng sâu
Cuối chiều tháng bảy mưa Ngâu Ướt thân cha mẹ nào đâu quản gì
Tiền tài vật chất sá chi Bạc vàng gấm lụa mấy khi sánh bằng
Công cha ơn mẹ vĩnh hằng
Trong tâm ta mãi bội phần lớn lao
Sống làm sao?Nghĩ làm sao Cho ngày mai chẳng lao đao nỗi lòng
Một đời thanh thản thong dong
Trọn phần hiếu thuận,trắng trong tâm hồn
(Sưu tầm Internet)
a)Chỉ ra một biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên.Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó.
b)Tìm một trạng ngữ có trong cặp câu thơ dưới đây.Cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu. “Công cha ơn mẹ vĩnh hằng Trong tâm ta mãi bội phần lớn lao .”
c)Đặt một câu có sử dụng trạng ngữ,thể hiện tình cảm của em dành cho cha mẹ.
d)Tìm 2 từ láy có trong đoạn trích trên.Đặt câu với 1 trong 2 từ láy tìm được.Viết một bình luận

Câu hỏi mới