1 : Chỉ ra phép tu từ hoán dụ trong câu sau a: tay ta tay búa tay cày Tay gươm tay bút dùng xây nước mình

1 : Chỉ ra phép tu từ hoán dụ trong câu sau

a: tay ta tay búa tay cày

Tay gươm tay bút dùng xây nước mình

Đứng lên thân cỏ Thân rơm

Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn

b: Sen tàn cúc lại nở hoa

Sâu dài ngay ngắn Đông đà sang Xuân

c: một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao

d: đầu xanh đã rồi tình gì ?

Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi

e: vì sao trái đất nặng ân Tình

Nhắc mày tên người Hồ Chí MinhViết một bình luận

Câu hỏi mới