1) Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi : Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước d

1) Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi :

Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào.

1) Đoạn văn trên trích trong bài văn nào ? tác giả? Văn thuộc thể loại chuyện nào ?

2) Nội dung của đoạn văn trên .

3) Đoạn văn sử dụng biện pháp nghệ thuật chủ yếu nào ?

4) Đoạn văn sử dụng ngôi kể nào ? Người kể chuyện là ai?

5) hãy viết một đoạn văn trình bày nội dung và nghệ thuật của văn bản có đoạn trích trên.

1 bình luận về “1) Đọc kĩ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi : Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước d”

 1. Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài
  Thuộc thể loại văn xuôi
  Câu 2: Phương thức biểu đạt là tự sự và miêu tả
  Phương thức chính của bài văn là miêu tả
  Câu 3: Đoạn văn kể theo ngôi kể thứ nhất
  Người kể là Dế Mèn
  Câu 4: Trời mưa lớn
  Những hồ ao
  Các bãi sông xơ xác
  Họ cãi cọ
  Bốn góc đầm
  Một mồi tép
  Những anh cò gầy vêu vao (hơi dốt khoản này, mong bn thông cảm)
  Câu 5: Miêu tả về cảnh mưa nhiều hôm và hoạt đông quanh hồ ao của các con vật vào những hôm trời mưa ấy
  Câu 6: Quan sát và miêu tả
  Câu 7: Bài học cuộc sống em rút ra từ văn bản chứa đoạn văn trên là:
  “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vạ vào mình đấy”.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới