Xác định phép so sánh/phép nhân hóa có trong các câu sau:Cô giáo như mẹ hiền/Tôi là một chàng Dế cường tráng/Bạn A khỏe nh

Xác định phép so sánh/phép nhân hóa có trong các câu sau:Cô giáo như mẹ hiền/Tôi là một chàng Dế cường tráng/Bạn A khỏe như voi

2 bình luận về “Xác định phép so sánh/phép nhân hóa có trong các câu sau:Cô giáo như mẹ hiền/Tôi là một chàng Dế cường tráng/Bạn A khỏe nh”

 1. Câu 1: So sánh vì có từ Như
  Câu 2: nhân hóa vì từ Chàng là để chỉ người còn trong câu thì chỉ Dế
  Câu 3: So sánh vì có từ Như
  Các từ ngữ so sánh
  Lớn hơn,bé hơn,giống,như,…

  Trả lời
 2. Xác định phép so sánh/phép nhân hóa có trong các câu sau:
  – Cô giáo như mẹ hiền.
  + Câu này sử dụng phép so sánh.
  + Hình ảnh so sánh: cô giáo – mẹ hiền.
  – Tôi là một chàng Dế cường tráng.
  + Câu này sử dụng phép nhân hoá.
  + từ ngữ được nhân hoá: chàng Dế cường tráng. (Tác giả không dùng từ “con dế” mà gọi là “chàng Dế”. Đây là danh từ chỉ người, chỉ nam giới; “cường tráng” là tính từ chỉ sự vạn vỡ mạnh khỏe của nam giới).
  – Bạn A khỏe như voi.
  + Câu này sử dụng phép so sánh.
  + hình ảnh so sánh: khỏe – voi.
  $#friendly$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới