Bài “Hai loại khác biệt”Em đồng tình với ý kiến của tác giả ko?vì sao?

Bài “Hai loại khác biệt”Em đồng tình với ý kiến của tác giả ko?vì sao?
Viết một bình luận