Bài thơ quê hương của tác giả Nguyễn đình hân Câu 4 trong đoạn thơ trên quê hương hiện diện lên qua những hình ảnh â

Bài thơ quê hương của tác giả Nguyễn đình hân

Câu 4 trong đoạn thơ trên quê hương hiện diện lên qua những hình ảnh âm thanh quen thuộc nào nhận xét của em về những hình ảnh đóViết một bình luận