Các bạn giúp mình bài này với! *a)Kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng cách lập dàn ý kể theo trình tự các sự

Các bạn giúp mình bài này với!

*a)Kể lại một trải nghiệm của bản thân bằng cách lập dàn ý kể theo trình tự các sự việc

Bạn nào làm hay mình cho 5 sao và 1 timViết một bình luận

Câu hỏi mới