Các bạn giúp mình ghi ngắn gọn dưới đây: – Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi.

Các bạn giúp mình ghi ngắn gọn dưới đây:

– Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi.

– Các hoàng tử đua nhau làm cỗ thật hậu, riêng Lang Liêu được thần mách bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh dâng vua.

– Vua cha chọn bánh của lang Liêu để tế trời đất cùng Tiên Vương và nhường ngôi cho chàng.

– Từ đó nước ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy vào ngày tết.

Ví dụ:

– Vào thời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng, có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, tốt bụng và ao ước có một đứa con.

– Một hôm, bà ra đồng thấy một vết chân to ướm thử. Bà sinh ra Gióng, lên ba vẫn không biết nói cười.

– Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước, nghe tiếng rao, Gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc. Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt đến, Gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận, giặc tan.Gióng lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp sắt, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.

– Vua nhớ công ơn, cho lập đền thờ.

Ngắn gọn lại:

– Đời Hùng Vương thứ 6

– Có hai vợ chồng hiến muộn ao ước có một đứa con

– Bà lão ra đồng ướm vết chân to thụ thai 12 tháng sinh ra cậu bé

– Đứa bé ba tuổi vẫn không biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy

– Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ tìm người tài đánh giặc

-…………………

-………………..

-………………..

-………………

Này dễ lắm, mà mình không có thời gian, các bạn giúp mình nha

1 bình luận về “Các bạn giúp mình ghi ngắn gọn dưới đây: – Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi.</p”

 1. – Đời Hùng Vương thứ 6
  – Có hai vợ chồng hiến muộn ao ước có một đứa con
  – Bà lão ra đồng ướm vết chân to thụ thai 12 tháng sinh ra cậu bé
  – Đứa bé ba tuổi vẫn không biết nói, biết cười, đặt đâu nằm đấy
  – Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ tìm người tài đánh giặc
  – Gióng liền cất tiếng nói, kêu mẹ mời sứ giả vô nha, đòi đi đánh giặc, nhờ sứ giả nhờ nhà mua chuẩn bị ngựa, vũ khí, áo giáp
  – Sau khi sứ giả về, Gióng lớn nhanh như thổi, dân làng góp gạo nuôi chàng
  – Giặc đén, Gióng vươn vai trở thành tráng sĩ, mặc áo giáp, cầm gậy sắt cưỡi ngựa đi dẹp tan quân xâm lược
  – Sau khi đánh tan giặc Ân, cưỡi ngựa sắt trở về trời.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới