Cách gieo vần , ngắt nhịp đã góp phần tạo nên giá trị gì cho bàu thơ cây dừa của Trần Đăng Khoa

Cách gieo vần , ngắt nhịp đã góp phần tạo nên giá trị gì cho bàu thơ cây dừa của Trần Đăng KhoaViết một bình luận

Câu hỏi mới