Câu này có phải cụm tính từ k ? Vì sao ? Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không

Câu này có phải cụm tính từ k ? Vì sao ?

Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không

2 bình luận về “Câu này có phải cụm tính từ k ? Vì sao ? Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không”

 1. – Câu “Không phải ngày phiên chợ nên chợ vắng không” 
  => Câu này $\text{ không}$ phải cụm tính từ 
  => Vì đây đã là một câu , cụm tính từ không có trong câu này 
  => Cụm tính từ  là 1 nhóm từ dùng để miêu tả 1 danh từ hoặc đại từ 

  Trả lời
 2. $\text{ Câu trên không là cụm tính từ vì:}$
  $\text{ Chỉ có phần ‘ Chợ vắng không” là có tính từ , mà đây lại là câu ghép , không phải câu đơn}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới