Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ : “hương lúa tỏa bao la/Như hương thơm đất nước”

Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ : “hương lúa tỏa bao la/Như hương thơm đất nước”

2 bình luận về “Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ : “hương lúa tỏa bao la/Như hương thơm đất nước””

 1. \text{#A}
  $-$ Sử dụng biện pháp tu từ : So sánh
  $+$ So sánh : ” Hương lúa tỏa bao la ” với ” Hương thơm đất nước “
  $+$ Dấu hiệu nhận biết : Như
  $-$ Tác dụng : Gợi cho ta thấy hương lúa giống như hương thơm của đất nước $->$ Bộc lộ tình yêu quê hương thắm thiết của tác giả

  Trả lời

Viết một bình luận