Có thể làm cho mình một bài thơ lục bát có 4 câu về thiên nhiên, quê hương, gia đình, bạn bè, mái trường, .. đc ko ?

Có thể làm cho mình một bài thơ lục bát có 4 câu về thiên nhiên, quê hương, gia đình, bạn bè, mái trường, .. đc ko ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới