đặt câu với từ cột lõi kiên nhẫn đơn điệu

đặt câu với từ cột lõi kiên nhẫn đơn điệu

1 bình luận về “đặt câu với từ cột lõi kiên nhẫn đơn điệu”

  1. Đơn điệu : Những bữa ăn của Bác chỉ là những món đơn điệu
    Kiên nhẫn : Kiên nhẫn là 1 trong những đức tính tốt đẹp của Bác 
    Cốt lõi : Duy trì kinh tế xã hội là điều cốt lõi của chế độ tư bản .

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới