Đề bài : Em hãy nêu vẻ đẹp trong bài ca dao sau viết thành một đoạn văn : Gió đưa cành trúc la đà

Đề bài : Em hãy nêu vẻ đẹp trong bài ca dao sau viết thành một đoạn văn :

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông trấn võ canh gà thọ xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày yên thái mặt gương tây hồ .

Mn giúp mình với , mình cần gấp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới