Đề bài: hãy viết đoạn văn khoảng 9 đến 11 câu có sử dụng một cụm danh từ, một cụm động từ, một cụm tính từ

Đề bài: hãy viết đoạn văn khoảng 9 đến 11 câu có sử dụng một cụm danh từ, một cụm động từ,

một cụm tính từ

1 bình luận về “Đề bài: hãy viết đoạn văn khoảng 9 đến 11 câu có sử dụng một cụm danh từ, một cụm động từ, một cụm tính từ”

 1. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Đây là câu nói rất hay mà Bác Hồ đã dành tặng cho tầng lớp thiếu niên chúng em, ý nhắc bảo chúng em: chúng em vân còn nhỏ hãy tập trung học tập thật tốt là sẽ trở thành một con người tốtLà một thành viên trong đoàn trường, em càng phấn đấu mình hơn để có thể làm tấm gương cho các bạn noi theo. Em cố gắng học tập một cách chăm chỉ nhất, làm mọi công việc theo quy định của trường lớp đã đề ra. Hằng ngày, em vẫn thường đốc thúc các bạn đi học và làm bài tập đầu đủ. Trong lớp em thường xuyên giơ tay phát biểu, xây dựng bài. Những lúc cô giảng, em chăm chú nghe một cách say sưa như nghe những câu chuyện của bà vậy. Em rất mong mình có thể là một tấm gương để mọi người noi theo.
  cụm danh từ: Là một thành viên trong đoàn trường, một con người tốt.
  cụm động từ: tặng cho tầng lớp thiếu niên chúng em, làm bài tập đầu đủ
  cụm tính từ: chăm chỉ nhất, chăm chú nghe một cách say sưa như nghe những câu chuyện của
  bà vậy

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới