Em có nhận xét gì về cảnh cô tô trong bao? Giúp mình với

Em có nhận xét gì về cảnh cô tô trong bao?

Giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới