Em hiểu nghĩa của từ “biết ơn” trong câu ” nếu bình thường vậy , sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn ?” là gì ?

Em hiểu nghĩa của từ “biết ơn” trong câu ” nếu bình thường vậy , sao bông hoa kia lại có vẻ rất biết ơn bạn ?” là gì ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới