Giúp e vs ạ Viết thơ lục bát về quê hương ạ(đúng với luật) và k copy mạng ạ,ai hay e cho 5s ạ

Giúp e vs ạ

Viết thơ lục bát về quê hương ạ(đúng với luật) và k copy mạng ạ,ai hay e cho 5s ạViết một bình luận

Câu hỏi mới