Lá lành đùm lá rách Thương người như thể thương thân Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Nhiễu điều phủ lấy g

Lá lành đùm lá rách

Thương người như thể thương thân

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ

Nhiễu điều phủ lấy giá rương,người trong một nước phải thương nhau cùng

Hãy giải thích ý nghĩa chung của các câu trênViết một bình luận

Câu hỏi mới