Lấy ví dụ về việc làm thể hiện tình yêu thương con người . Từ đó em hãy nêu ý nghĩa của yêu thương con người ?

Lấy ví dụ về việc làm thể hiện tình yêu thương con người . Từ đó em hãy nêu ý nghĩa của yêu thương con người ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới